Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin Ogólny Zawodów 2022

REGULAMIN OGÓLNY ZAWODÓW NA ROK 2022

 

1. Zawody zaliczane do klasyfikacji rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, w oparciu o wybrane przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz szczegółowo o postanowienia Zarządu Koła;

 

2. W zawodach ma prawo uczestniczyć każdy członek koła, który opłacił  składki 2022 rok;

 

3. Niezależnie od ilości zawodników w poszczególnych kategoriach klasyfikowani będą wyłącznie zawodnicy którzy złowili ryby;

 

4. Zawody odbywają się w kategoriach: seniorów, kobiet i młodzieżowców;

 

5. Warunkiem odbycia zawodów w danej kategorii jest start minimum 2 zawodników;

 

6. Zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik z największą wagą złowionych ryb;

 

7. W przypadku równej wagi złowionych ryb, o zajętym miejscu decyduje w pierwszej kolejności łączna ilość sztuk złowionych ryb, następnie numer wylosowanego miejsca;

 

8. Ilość wręczonych upominków w danej kategorii zostanie ustalona bezpośrednio przed zawodami na zebraniu zarządu koła;

 

9. Punktacja wg. zajętych miejsc prezentuje się następująco:

1 miejsce – 100                           11 miejsce – 20               

2 miejsce – 80                             12 miejsce – 19                 

3 miejsce – 60                             13 miejsce – 18                 

4 miejsce – 55                             14 miejsce – 17                 

5 miejsce – 50                             15 miejsce – 16                 

6 miejsce – 45                             16 miejsce – 15                 

7 miejsce – 40                             17 miejsce – 14                 

8 miejsce – 35                             18 miejsce -  13                

9 miejsce – 30                             19 miejsce – 12                 

10 miejsce – 25                           20 miejsce – 11   

              

11.1. W ramach klasyfikacji „Wędkarz roku 2022” zawodnicy otrzymają punkty wyłącznie do 20 miejsca;

 

10. Punktacja z pkt. 11 stosowana jest do klasyfikacji „Wędkarz Roku 2022” w dyscyplinie spławikowej i spinningowej;

 

11. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 - 3 mogą otrzymać dyplomy;

 

12. W przypadku zawodów o randze mistrzowskiej i w dniu ogłoszenia zwycięzców kalsyfikacji "Wędkarz roku 2022" w dyscyplinach spławikowej i spinningowej, zawodnicy za trzy pierwsze miejsca otrzymają puchary, lub statuetki lub medale oraz pamiątkowy dyplom;

13. Każdy zawodnik do momentu ogłoszenia wyników ma prawo wnieść protest, względem złamania regulaminu przez innego zawodnika, do organizatora zawodów;

 

14. Protesty będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów;

 

15. Zawodnik po zakończeniu zawodów jest zobowiązany do posprzątania stanowiska wędkarskiego w promieniu 5m niezależnie od tego jaki stan na nim zastał. Niestosowanie się do tego jest naruszeniem Statutu PZW §14 oraz RAPR §2. Stan pozostawionych stanowisk każdorazowo po zawodach sprawdzi organizator;

 

16. Szczegółowy Regulamin Zawodów Wędkarskich dotyczący mi. sposobu połowu, wymiarów ochronnych i innych, będzie odczytywany przez organizatora każdorazowo przed zawodami;

 

17. Ze względu na zapisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, każde zawody będą rozgrywane „ na żywej rybie”;

 

18. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Koła nr 3/2022 z dnia 31.03.2022. Wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.