Koło PZW nr 041 przy Urzędzie Miasta w Puszczykowie
http://www.puszczykowo.pzw.org.pl

Aktualności

Walne zebranie sprawozdawcze Koła PZW nr 41 przy UM w Puszczykowie

Walne zebranie sprawozdawcze Koła, odbędzie się 12.01.2020 – w budynku szkoły przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie o godzinie 10:00, w przypadku braku qworum zebranie rozpocznie się o godz. 10:15. Zapraszam członków, którzy opłacili składki na rok 2019.


Z wędkarskim pozdrowieniem:

Adam Stefaniak 

Sekretarz Koła