Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowenie wód na rok 2020

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 190,00
2

Składka dla:

- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW

- strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*

130,00
3

Składka dla:

- odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat

- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*

- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

100,00
4

Składka dla:

- członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

30,00
5 Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3* 40,00
Składka niepełna
6 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody) 180,00
7 podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową 170,00
8 podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 160,00
Składka uzupełniająca
9 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 4* 10,00-30,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
10

- Członkowie Honorowi  PZW

- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 5*

0,00

Nie zdanie rejestru amatorskiego połowu ryb za rok ubiegły skutkuje utratą prawa do korzystania ze składki ulgowej wynikającej z posiadanych odznaczeń, płci, wieku lub niepełnosprawności.  

 

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  

3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.  

5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 10,00 x
2 1 dzień 35,00 60,00
3 3 dni 55,00 85,00
4 7 dni 80,00 135,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.              

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych*:  

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 450,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 430,00
3 na wszystkie wody z brzegu metodą spławikowo-gruntową 410,00
4 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 390,00
5 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 350,00

*) Osoba niezrzeszona to osoba która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.  

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 60,00 100,00
2 14 dni 170,00 250,00
3 pełen sezon* 550,00 550,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października  


Uchwała Nr 129/19 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 października 2019 r.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy wędkowałaś/łeś w tym roku?
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin