Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego

Aktualności | 2021-11-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 10 listopada 2021 r. w Sękocinie Starym k/Warszawy odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. 


Zjazd zwołany został w związku z wnioskiem złożonym przez 1/3 delegatów w grudniu 2019 roku oraz orzeczeniem Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy zobowiązującym naczelne władze PZW do jego zwołania. Złożony wniosek zawierał m.in. postulaty o odwołanie Prezesa i członków Zarządu Głównego, uzupełnienie składu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wybór nowego składu władz naczelnych PZW


Z 98 delegatów uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów (zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu PZW) w zjeździe uczestniczyło 89 delegatów - przedstawicieli Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.


Zjazd otworzył Prezes Zarządu Głównego kol. Teodor Rudnik. Prezes Zarządu Głównego powitał przybyłych delegatów, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłe koleżanki i kolegów. 


W głosowaniu do Prezydium Zjazdu wybrani zostali:

- kol. Dariusz Dziemianowicz (O/Białystok), na Przewodniczącego Zjazdu,

- kol. Jacek Grobelny (O/Sieradz), na zastępcę Przewodniczącego Zjazdu,

- kol. Jerzy Wiater (O/Zamość) i kol. Marek Dziadczyk (O/Piotrków Tryb.), na Sekretarzy Zjazdu.


Następnie zatwierdzono przedstawiony przez kol. Dariusza Dziemianowicza porządek obrad i regulamin zjazdu oraz dokonano, zgodnie z przyjętym regulaminem Zjazdu, wyboru komisji zjazdowych, które ukonstytuowały się w następującym składzie:

- mandatowej w skład, której powołano: kol. Beatę Olejarz (O/Radom) – Przewodnicząca komisji, kol. Andrzeja Bylinowicza (O/Skierniewice) – Sekretarz komisji i kol. Marka Lesisza (O/Kielce) – członek komisji;

- uchwał i wniosków w skład, której powołano: kol. Krzysztofa Sucheckiego (O/Opole) – Przewodniczący komisji, kol. Wojciecha Duraja (O/Bielsko B.) – Sekretarz komisji, kol. Krzysztofa Krysteckiego (O/Lublin) – członek komisji.


Komisja mandatowa stwierdziła ważność mandatów obecnych na Zjeździe delegatów i oświadczyła, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW jest prawomocny i władny do podejmowania uchwał.


Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Józef Mazurkiewicz (O/Bydgoszcz) przedstawił stanowisko GKR zawarte w podjętej przez jej członków uchwale i uzasadnienie decyzji stwierdzającej o braku podstaw statutowych i bezzasadności złożonego wniosku.


Kol. Kazimierz Białas – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, w swoim wystąpieniu przedstawił m.in. powody podjętych działań przez Rzecznika dyscyplinarnego i wydanych przez GSK orzeczeń o ukaraniu w stosunku do niektórych działaczy PZW.


Prezes ZG PZW – kol. Teodor Rudnik odnosząc się do postulatów zawartych we wniosku o zwołanie NKZD, przedstawił prace Prezydium i Zarządu Głównego oraz komisji problemowych ZG w obecnej kadencji. Podkreślił konieczność wyjaśnienia nieporozumień i wygaszenia konfliktów wewnątrz Związku. 


Na zakończenie swojego wystąpienia kol. Teodor Rudnik złożył wniosek o podjęcie stosownej uchwały i zamknięcie obrad Zjazdu.


Wobec powyższego, na podstawie § 26 ust. 3 oraz § 20 ust. 1, 3 i 5 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz w związku ze zwołaniem na dzień 21 – 24 kwietnia 2022 roku sprawozdawczo-wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwałę stwierdzając, że wniosek złożony w dniu 20 grudnia 20219 roku jest pozbawiony podstaw statutowych i wobec powyższego NKZD odrzuca go w całości.


Na tym Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW zakończył się.


[MM]


Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy wędkowałaś/łeś w tym roku?
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin